RideSalpaus ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, tukea ja kehittää maastopyöräilyn, sen alalajien ja BMX-pyöräilyn harrastustoimintaa Päijät-Hämeen alueella. Erityisesti haluamme panostaa harrastuspaikkojen kehittämiseen, sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksiin tutustua lajeihin matalalla kynnyksellä ja löytää pyöräilyharrastuksen pariin.

Toimintamme ytimessä ovat talkoot, joilla reittejä ja ratoja ylläpidetään yhdessä – ja tutustutaan samalla toisiimme. Mukaan ovat tervetulleita kaikki pyöräilystä innostuneet ja heidän perheenjäsenensä. Toivomme saavamme tueksemme myös sponsoreita, jotka näkevät lasten ja nuorten liikkumisen tärkeäksi asiaksi. Löydät tietoa siitä, miten voit tulla mukaan Yhteystiedot-sivulta. 

Tästä linkistä voit katsoa yhdistyksen tiedot PRH:n yritysrekisteristä: RideSalpaus ry

Yhdistyksen perustamiskirjassa olemme määritelleet toimintaamme seuraavasti:

Tarkoitus ja laatu

 • kehitetään mahdollisuuksia harrastaa XC, enduro-, DH-, Dirt- ja BMX-pyöräilyä niille osoitetuilla ja suunnitelluilla alueilla
 • madalletaan harrastusten kokeilemisen ja aloittamisen kynnystä eri tavoin erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa
 • kehitetään harrastus- ja kilpailutoiminnan infrastruktuuria, kuten ratoja ja reittejä, yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa
 • edistetään lajien turvallista harrastamista, sekä muiden lajien harrastajien turvallisuuden ja tarpeiden huomioimista
 • edistetään lajien tunnettuutta ja kiinnostavuutta alueen asukkaiden keskuudessa
 • edistetään lajien huomioimista, ja kehityksen resursointia, alueen kuntien liikunta-, ulkoilu- ja maankäyttötoiminnoissa, sekä terveyskasvatuksessa – strategioissa, suunnitelmissa ja budjeteissa.
 • edistetään harrastajamäärien, kilpailutoiminnan ja lajeja tukevan vapaaehtoistyön kasvua
 • vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä lajien harrastajien, seurojen ja harrastustoimintaa tukevien vapaaehtoisten keskuudessa
 • edistetään harrastajien lajikohtaisen tietotaidon kehittymistä – ajotaidot, turvallisuus, välineet ja niiden huolto
 • edistetään harrastajien ensiaputaitojen kehittämistä
 • kehitetään harrastuspaikkojen löydettävyyttä – fyysisesti ja virtuaalisesti edistetään kestävän ja harrastamista tukevan yritystoiminnan kehittymistä lajien ja harrastuspaikkojen ympärille – vahva ekosysteemi on kaikkien etu

Toiminnan muodot

 • harrastus- ja kilpailutoimintaa tukevien kehitysprojektien edistäminen ja toteutus yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa
 • kilpailujen ja harrastustapahtumien järjestäminen
 • osallistuu resurssien mukaan jäsenten kilpailutoiminnan välittömiin kustannuksiin
 • harrastuspaikkojen rakentaminen ja kunnossapito
  • vapaaehtois- ja ostopalveluresurssien koordinointi ja rekrytointi
  • tarvittavien työkalujen hankkiminen, lainaus ja säilytys
 • harrastusvälineiden huoltomahdollisuuksien kehittäminen 
  • tilat, työkalut, opetus
 • harrastajien tietotaidon kehittäminen
  • tietoiskut eri kanavissa
  • lajitietoa kokoavat nettisivut
  • kurssien hankkiminen / järjestäminen – mm. ajotaidot, välineet, huolto, tutor-toiminta, ensiapukurssit
 • markkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen
  • toiminnan omat nettisivut 
  • toiminnan omat sivut sosiaalisessa mediassa 
  • yhteistyö paikallismedian kanssa
  • yhteistyö paikallisten seurojen ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa
  • yhteistyö kuntien kanssa
  • yhteistyö koulujen terveyskasvatuksesta vastaavien kanssa
  • lajien kehitystä ja tunnettuutta edistävien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa
 • tarkoitukseen liittyvien matkojen järjestäminen jäsenille
 • taloudellisten ym. resurssien hankkiminen toiminnan ja kehitysprojektien tueksi mm. seuraavin keinoin
  • hankerahoituksen hakeminen paikallisesti ja valtakunnallisesti
  • yhteistyö alueen kuntien kanssa
  • muu varojen kerääminen yhdistystoiminnan sääntöjen puitteissa
   • jäsenmaksut
   • järjestettyjen matkojen tuotot
   • kannatusjäsenyydet
   • tapahtumien tuotot
   • arpajaiset
   • välinevuokrat niillä alueilla missä ei ole kaupallisia toimijoita
   • vapaaehtoiset käyttömaksut ja lahjoitukset
   • mainosten myynti
   • sponsorivarojen ja muiden resurssien hankkiminen